EMS
भानु नगर कार्यपालिकाको कक्षा आठको नतीजा प्रकाशन गरिएको छ । नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ( कक्षा-८ )                मध्यनेपाल नगरपालिकाको कक्षा आठको नतीजा प्रकाशन गरिएको छ । नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ( कक्षा-८ )                बिदुर नगरपालिकाको कक्षा आठको नतीजा प्रकाशन गरिएको छ । नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ( कक्षा-८ )                देउमाई नगरपालिकाको कक्षा आठको नतीजा प्रकाशन गरिएको छ । नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ( कक्षा-८ )                बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कक्षा आठको नतीजा प्रकाशन गरिएको छ । नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ( कक्षा-८ )